12345 Buổi lễ chia tay về hưu cô giáo :Nguyễn Thị Tuyết Hoa

NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu
PHÒNG GD&ĐT TP NHA TRANG            		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11/KH-NK Vĩnh Phước, ngày 01 tháng 9 năm 2014


KẾ HOẠCH
Thực hiện quy chế công khai của trường THCS Nguyễn Khuyến
Năm học: 2014 -2015

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học qui định nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng THCS;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;
Căn cứ công văn số 1113 /GDĐT-Ttra, ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về việc hướng dẫn thực hiện Qui chế công khai ở năm học 2014 – 2015;
Trường THCS Nguyễn Khuyến xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai từ 9/2014 đến 6/2015 như sau:

I. Mục tiêu thực hiện công khai:
Công khai của cơ sở giáo dục theo định hướng nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.
Điều chỉnh và tác động đến các hoạt động của các cơ sở giáo dục về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục và thu chi tài chính để các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục theo qui định của pháp luật.

II. Nội dung:
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục:
a/ Cam kết chất lượng giáo dục:
- Hiệu trưởng có trách nhiệm công khai số lượng, độ tuổi đươc tuyển sinh vào lớp 6, chương trình giáo dục theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; những yêu cầu của nhà trường đối với cha mẹ học sinh
- Tổng phụ trách Đội công khai những yêu cầu về nề nếp, thái độ học tập của học sinh; các hoạt động ngoài giờ, các nội dung sinh hoạt tập thể, hoạt động đoàn thể xã hội đối với HS .
- P.Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn công khai kế hoạch tổ chức các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch trong năm học.
b/Chất lượng giáo dục thực tế:
- Giáo viên chủ nhiệm, có trách nhiệm công khai kết quả rèn luyện về học tập cũng như về đạo đức của từng học sinh đến cha mẹ học sinh trong toàn trường.
- Hàng năm nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh và có trách nhiệm báo cho phụ huynh về tình hình sức khỏe của học sinh có biểu hiện yếu kém về sức khỏe. (Giao cán bộ y tế liên hệ lên lịch và có trách nhiệm báo cáo kết quả khám sức khỏe cho Hiệu trưởng)
- Phó hiệu trưởng có trách nhiệm công khai kết quả học tập của từng học sinh trên trang thông tin điện tử của nhà trường, công khai danh sách học sinh giỏi các cấp, số học sinh được công nhận xét tốt nghiệp THCS hàng năm, số học sinh thi đậu vào các trường THPT công lập (Công khai theo biểu mẫu số 09)
c/ Công khai mức tối thiểu :
Kế hoạch phải đạt được, công khai việc nhà trường đang xây dựng để tiếp tục duy trì các danh hiệu trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II.
d/ Kiểm định cơ sở giáo dục:
Hiệu trưởng có trách nhiệm công khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài và kết quả công nhận của công tác đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
2/Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:
a/ Cơ sở vật chất:
- Hiệu trưởng thực hiện công khai diện tích, số phòng học, phòng chức năng, công khai số học sinh được tuyển sinh vào trường từng năm học, sĩ số bình quân trên lớp
- Nhân viên phụ trách thiết bị có trách nhiệm tham mưu cho hiệu trưởng công khai số thiết bị đang sử dụng (Công khai theo biểu mẫu số 10)
b/ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
- Hiệu trưởng công khai số lượng CB-GV-CNV, số lượng tuyển dụng mới, trình độ chuyên môn; số giáo viên, CBQL, CNV được dự các lớp học tập, bồi dưỡng….và thời gian được tham gia bồi dưỡng trong 2 năm tiếp theo.
3/ Công khai tài chính: Kế toán thực hiện
a/ Tình hình tài chính của các cơ sở giáo dục:
Thực hiện công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-Ttg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ về việc công khai tài chính . Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005.
b/ Học phí và các khoản thu khác từ người học:
Thực hiện công khai quỹ học phí thu của người học, các loại quỹ thoả thuận giữa phụ huynh và nhà trường nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người học: Quỹ mua hộ, nước uống, vệ sinh, quỹ Đội… của 2 năm học tiếp theo.
c/ Các khoản chi theo từng năm học:
Công khai các khoản chi lương, mức thu nhập hàng tháng của giáo viên( mức bình quân, mức cao nhất, mức thấp nhất), chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp….
d/ Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm:
Công khai danh sách miễn giảm học phí đúng đối tượng HS thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
III. Tổ chức thực hiện:
1/Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường:
- Tổ chức triển khai qui chế công khai theo Thông tư 09/2009-TT-BGD&ĐT đến hội đồng sư phạm, phụ huynh học sinh …
- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện qui chế công khai, phân công trách nhiệm phụ trách đối với các thành viên.
- Xây dựng qui chế với các nội dung, thời gian và hình thức công khai của đơn vị theo Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT. Căn cứ thực tế của đơn vị xây dựng phần kế hoạch cụ thể của năm học 2014 – 2015.
- Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Phòng GD-ĐT; báo cáo kịp thời về Phòng GD-ĐT vào đầu mỗi học kỳ, mở thêm mục trong báo cáo hàng tháng của trường.
2/Hình thức và thời điểm công khai:
a. Công khai trên trang thông tin điện tử của trường vào tháng 9 năm 2014 và tháng 6 năm 2015, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có thông tin mới.
b. Niêm yết công khai tại trường để học sinh và phụ huynh tiện xem xét vào tháng 6 hàng năm và cập nhật khi khai giảng năm học mới.
c. Đối với mức thu học phí và các khoản thu khác được phổ biến đến phụ huynh trong cuộc họp đầu năm (đối với học sinh khối 6 mới vào trường). Phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm ( đối với hoc sinh khối 7,8,9)
Yêu cầu các bộ phận, các thành viên liên quan trong nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc qui chế này./.
Nơi nhận:
- PGD (bộ phận thanh tra) để báo cáo;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

                            LÊ VĂN DŨNGTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Tài nguyên học tập

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay517
mod_vvisit_counterHôm qua713
mod_vvisit_counterTuần này2544
mod_vvisit_counterTháng này12593
mod_vvisit_counterTất cả13462
DSC00599-compressed
DSC00600-compressed
DSC00605-compressed
DSC00610-compressed
SAM_2737
SAM_2743
SAM_2800
SAM_2801
SAM_2802
SAM_2812
SL380216
SL380267
SL380335
SL380340
SL380341
viet_len_hi_vong_