8/1/2018: Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2018) và Lễ kết nạp Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Đợt 1 năm 2018) Tổ chứcĐại hội Liên đội nhiệm kỳ 2017 - 2018 12345 Buổi lễ chia tay về hưu cô giáo :Nguyễn Thị Tuyết Hoa

NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2014-2015

PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN


Số :     /KH-NK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phước, ngày 04  tháng 08  năm 2014

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

Căn cứ Công văn số 685/SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 6 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc Hướng dẫn nội dung Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học năm học 2014-2015;

Công văn số 1175/GD&ĐT-BDTX ngày 18/8/2014 của Phòng giáo dục và đào tạo Nha Trang về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015;

Trường THCS Nguyễn Khuyến triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 như sau :

I. Đặc điểm tình hình:

1/ Số lớp : 32. Tổng số học sinh : 1053, trong đó :

Khối 6 : 8 lớp - 326 em

Khối 7 : 8 lớp - 252 em

Khối 8 : 8 lớp - 236 em

Khối 9 : 8 lớp - 239 em

2/ Biên chế cán bộ giáo viên, công nhân viên : 73 người

- Ban giám hiệu : 03 (01 nữ)

- Giáo viên và tổng phụ trách đội : 59 người

- Công nhân viên : 11 người

*/ Thuận lợi :

Chi Bộ Đảng liên tục được công nhận là trong sạch, vững mạnh.

Tập thể giáo viên trong trường đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, tự giác.

Số giáo viên trên chuẩn đạt 84,7%.

Đại bộ phận học sinh ngoan, biết vâng lời thầy cô.

Trường được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, UBND phường Vĩnh Phước, sự tin tưởng của phụ huynh học sinh.

Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư, trang bị kịp thời, đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho các hoạt động giáo dục.

Trường được sơn mới tường, sửa lại hệ thống cửa sắt đễ dàng hơn trong việc mở cửa sổ tăng cường ánh sáng tự nhiên, tạo không gian sạch, thoáng mát phục vụ cho hoạt động dạy và học.

Tăng cường hệ thống quạt trong các lớp để giáo viên và học sinh thoải mái hơn trong việc truyền thụ và tiếp thu kiến thức.

Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư, trang bị kịp thời, đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho các hoạt động giáo dục.

Trường được sơn mới tường, sửa lại hệ thống cửa sắt đễ dàng hơn trong việc mở cửa sổ tăng cường ánh sáng tự nhiên, tạo không gian sạch, thoáng mát phục vụ cho hoạt động dạy và học.

Tăng cường hệ thống quạt trong các lớp để giáo viên và học sinh thoải mái hơn trong việc truyền thụ và tiếp thu kiến thức.

*/ Khó khăn :

Diện tích sân trường nhỏ, hẹp không đủ đáp ứng mật độ học sinh tập trung trong các giờ sinh hoạt ngoại khoá. Học sinh học thể dục gây ồn lên các lớp học.

Trình độ tiếp thu của học sinh còn yếu, điều kiện để phấn đấu vươn lên của các em gặp nhiều khó khăn.

Trường đóng trên địa bàn dân cư nghèo, ít quan tâm đến việc học của các em, nên việc bỏ học của học sinh luôn là vấn đề đau đầu đối với các thầy cô giáo.

II. Mục đích bồi dưỡng

- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tấm gương nhà giáo mẫu mực;

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 cho cán bộ quản lí và giáo viên các cấp học;

- Bổ sung nâng cao một số kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến tất cả các bộ môn trong nhà trường, thực hiện nhân rộng việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới, quan tâm đến giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao hiệu quả giáo dục và khả năng thực hành để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non;

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng cán bộ quản lí, của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục.

III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên

*/ Nội dung bồi dưỡng 1: Các chuyên đề tập huấn chuyên môn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Hòa; Tổ chuyên môn GD THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai;

1/ Chuyên đề “Hướng dẫn thực hiện dạy học” các môn Toán, lý, hóa, sinh, thể dục, nhạc, họa, sử, địa, công dân, Anh văn, văn, công nghệ, Tin học.

2/ Chuyên đề về hoạt động ngoại khóa của các bộ môn : Sử, địa, công dân, anh văn …

3/ Chuyên đề sinh hoạt cụm chuyên môn.

*/ Nội dung bồi dưỡng 2:

+ Các chuyên đề bồi dưỡng Chính trị hè năm 2014:

Chuyên đề 1: (Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo)

- Những nội dung cơ bản và mới Hiến Pháp năm 2013;

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nội dung cơ bản của các chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 24/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Báo cáo nhanh NQTW 9 BCH TW Đảng.

Chuyên đề 2: (Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo)

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

- Tình hình thời sự quốc tế, trong nước và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2014;

Chuyên đề 3: (Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo báo cáo)

- Kết quả năm học 2013-2014 và nhiệm vụ năm học 2014-2015.

*/ Nội dung bồi dưỡng 3:

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

THCS

3

Giáo dục học sinh THCS cá biệt

1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt

2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt

3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt

Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt

10

2

3

VI. Tăng cường năng lực dạy học

THCS

18

Phương pháp dạy học tích cực

1. Dạy học tích cực

2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực

10

2

3

XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục

THCS

34

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS

1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THCS

2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS

3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS

Có kĩ năng tổ chức các hoạt động GDNGLL ở trường THCS

15

THCS

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục

15

- Hình thức bồi dưỡng: Thông qua các lớp tập huấn; thông qua tự học của giáoviên; thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn; tổ chức hội thảo theo đơn vị trường, cụm trường.

- Phương pháp bồi dưỡng: Chú trọng thực hành, kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận, đảm bảo ít nhất 70% thời lượng bồi dưỡng dành cho việc trao đổi, thảo luận, thực hiện sọan bài, tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục.

- Thời gian bồi dưỡng : Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015.

IV. Kế Hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Tháng 8/2014

- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2.

- CBQL + giáo viên

Tháng 9/2014

- Xây dựng kế hoạch trường, cá nhân.

- Ban giám hiệu nhà trường duyệt.

- Thực hiện nội dung bồi dưỡng 1 theo kế hoạch của phòng giáo dục.

- BGH + giáo viên

- HT + các PHT

- BGH + Giáo viên

Tháng 10/2014

Modul 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt

1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt

2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt

3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + Giáo viên

- Tổ Lý, hóa, sinh thầy Lam

- PHT Hòa + PHT Trang

Tháng 11/2014

- Tiếp tục thực hiện tự học theo modul 3

- Tiếp tục thực hiện nội dung bồi dưỡng 1

- CBQL + GV

- Tổ, nhóm CM và GV

Tháng 12/2014

Modul 18: Phương pháp dạy học tích cực

1. Dạy học tích cực

2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- CBQL + Giáo viên

- Tổ Toán, CN cô Vân.

- PHT Hòa + PHT Trang

Tháng 01, 02/ 2015

Modul 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS

1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THCS

2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS

3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên

- CBQL + Giáo viên

- Tổ Văn cô Hà

- PHT Hòa + PHT Trang

Tháng 3/2015

Modul 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- CBQL + Giáo viên

- Tổ Ngoại ngữ, sử, địa, công dân (cô Hồng)

- PHT Hòa + PHT Trang

Tháng 4/2015

- Báo cáo kết quả BDTX cá nhân cho nhóm, tổ bộ môn và lãnh đạo nhà trường.

- Chấm kết quả bồi dưỡng thường xuyên.

- CBQL + Giáo viên

- HT + Các PHT và TTCM

Tháng 5 + 6/2015

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận.

- Tổng hợp kết quả báo cáo cấp trên.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết.

- HT + các PHT

- PHT Hòa

- PHT Hòa

V. Tổ chức thực hiện :

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng.

-  Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên của nhà trường.

- Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.

- Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của PHT VÀ TTCM:

- Nghiên cứu và chuẩn bị nội dung các mô đun trên dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, tổ chức báo cáo lý thuyết, theo dõi, kiểm tra giám sát việc học tập của giáo viên.

- Cùng với Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả  BDTX của giáo viên.

3. Trách nhiệm của giáo viên.

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Phòng giáo dục và đào tạo (để báo cáo)

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Dũng

 

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Tài nguyên học tập

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay501
mod_vvisit_counterHôm qua1006
mod_vvisit_counterTuần này2545
mod_vvisit_counterTháng này22507
mod_vvisit_counterTất cả103909
DSC00599-compressed
DSC00600-compressed
DSC00605-compressed
DSC00610-compressed
SAM_2737
SAM_2743
SAM_2800
SAM_2801
SAM_2802
SAM_2812
SL380216
SL380267
SL380335
SL380340
SL380341
viet_len_hi_vong_